:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

سراپای شاهنامه از ادب مقاومت حکایت می کند

چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲ ب.ظ

علی رواقی ( شاهنامه‌ پژوه )  گفت: فردوسی تنها شاعری بود که سرافرازانه بر پهنه ادب ایران حرکت کرد . سراپای شاهنامه از ادب مقاومت حکایت می کند ، بعد از فردوسی ناصرخسرو بود که پایداری کرد و ادب مقاومت را پی گرفت.


شعر مقاومت از زمان های قدیم در ادبیات جهان وجود داشته است ؛ می توان فردوسی را از اولین شاعرانی دانست که اشعارش درون مایه ی مقاومت به خود گرفته است .

شعر مقاومت پس از جنگ تحمیلی عراق با ایران به اوج خود می رسد و بیشتر درون مایه ی اسلامی به خود می گیرد .


به منظور کسب اطلاعات بیشتر روی پیوند زیر ضربه بزنید . 

  ---->  خبرگزاری کتاب ایران   <---

نظرات  (۱)

  • سیامک پور اسد
  •  و +