:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

نام کتاب : خط سبز ، یادگار سُرخ

برگزیده ی اشعار جمعی از شاعران معاصر در زمینه دفاع مقدس و سرداران شهید

تا حضورت نقش باور می شود

صد تغزل زیب دفتر می شود


نام کتاب : شعر حضور

موضوع : شهادت _ یادمان شهدای روحانی و طلبه لشکر 27 محمّد رسول الله ( ص )

مردی که در نماز جلو ایستاده بود

پیوسته خنده روی لبش ، رو گشاده بود