:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاسدار» ثبت شده است

با ذکر یازهرا به میدان رفته ماییم

ما پاسدار حرمت آل عباییم

با دلی بشکسته خندانم هنوز

جمع را شمع شبستانم هنوز