:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

خط پایان

پنجشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۳۰ ب.ظ

یک نفر سر در گریبان مانده است
عاشقی در خط پایان مانده است

پیکرِ سبز و بلند نارون
در غروبی زرد ، عریان مانده است

روی گلبرگ شقایق ها هنوز
دست خطی از تو پنهان مانده است

باغبان از پشت پلک پنجره
در نگاه باغ ، حیران مانده است

خونِ گرم مویرگ هایم هنوز
سخت در فکر زمستان مانده است

فرصت خوبی است باید گریه کرد
در دلم عشق شهیدان مانده است


فاطمه بلندی منفرد

رجوع کنید به کتاب « باغ باور »

  • محمدرضا ...

خط پایان

شهید