:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

در مسیر عشق

شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ

وقتی که دلهامان اسیر عشق هستند

چشمان ما هم در مسیر عشق هستند

وقتی که صحبت از حضور داغ باشد

فوج شقایق ها اسیر عشق هستند

آبی تر از چشمان دریا من ندیدم

دریا دلان گویی که پیر عشق هستند

پروانه ها دیگر توانایی ندارند

اینجا پرستو ها بشیر عشق هستند

در چشم هایت مدتی بیتوته کردم

دیدم که چون آیینه سیر عشق هستند

باید که دست پاک باران را بگیریم

این دست ها هم در مسیر عشق هستند

جعفر کریمی جویباری
رجوع کنید به کتاب « شعر حضور »

  • محمدرضا ...

اسیر