:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

شهر لاله

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶ ب.ظ

خوشا به حال شهیدان چه ساده خوابیدند
گل وصال خدا را ، به یک نظر چیدند

خوشا به حال شهیدان که در پگاه نسیم
ترنّمی شده بر شهر لاله باریدند

به حرف پیر طریقت ، فدای حق گشتند
صفای سبز لقاء را به جبهه ها دیدند

حسینیان زمانه به بوستان بلا
میان آتش و خون عاشقانه رقصیدند

به سرعت نور عشق از میان ما رفتند
از آسمان به زمین ، جاودانه خندیدند


محبوبه سروری فر

رجوع کنید به کتاب « شعر حضور »