:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

پلاک مخفی

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۲۷ ب.ظ

یک سرو بلند ؛ زیر خاکی مخفی

در دیدۀ مادر اشک پاکی مخفی


در زیر زمین ولی کماکان مانده است

یک تکۀ استخوان ، پلاکی مخفی


مهدی عبّاسی

رجوع کنید به کتاب « باغ باور »