:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱ مطلب با موضوع «شعر :: یمن» ثبت شده است

لب اگر باز کنم سرّ مگو می ریزد

می روم گریه کنم چشم فرو می ریزد