:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱۸ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

یک دختر و آرزوی لبخند که نیست

یک مرد پر از کوه دماوند که نیست

مردان غیور قصه ها برگردید
یکبار دگر به شهر ما برگردید

طاقت آوردی خلیج فارس من
این همه سالها تو گرمای جنوب

سفره آبی و سبز آسمون
سفره مردم تنهای جنوب

ما از هجوم حادثه پروا نمی کنیم

دل را برای کینه مهیّا نمی کنیم

با ذکر یازهرا به میدان رفته ماییم

ما پاسدار حرمت آل عباییم

به نام عشق ، بنام مدافعان حرم
سرم فدای امام مدافعان حرم

شتاب داشت و پیدا نکرد، آنجا سنگ
هجوم برد، به دستش نبود حتی سنگ

من چرا زیر باران نرفتم
ماندم و با سواران نرفتم

وقتی که دلهامان اسیر عشق هستند

چشمان ما هم در مسیر عشق هستند

با دلی بشکسته خندانم هنوز

جمع را شمع شبستانم هنوز


خوشا به حال شهیدان چه ساده خوابیدند
گل وصال خدا را ، به یک نظر چیدند

شجاعت تار و پود جانشان بود
شجاعت میوه ی ایمانشان بود